بسیج دانشکده حقوق تهران مرکز

واحد خواهران

۳ مطلب با موضوع «از جنس دلتنگی» ثبت شده است

لبخند آقا...

يكشنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۴۲ ب.ظ

بهش گفتم: امام زمان عج رو دوست داری؟
گفت: آره ! خیلی دوسش دارم.


گفتم: امام زمان حجاب رو دوست داره یا نه؟
گفت: آره!


گفتم : پس چرا کاری که آقا دوست داره انجام نمیدی؟
گفت: خب چیزه!…. ولی دوست داشتن امام زمان عج به ظاهر نیست ، به دله.


گفتم: از این حرف که میگن به ظاهر نیست ، به دله بدم میاد.
گفت: چرا؟


براش یه مثال زدم:
گفتم: فرض کن یه نفر بهت خبر بده که شوهرت با یه دختر خانوم دوست شده و الان توی یه رستوران داره باهاش شام می خوره. تو هم سراسیمه میری و می بینی بله!!!! آقا نشسته و داره به دختره دل میده و قلوه می گیره.عصبانی میشی و بهش میگی: ای نامرد! بهم خیانت کردی؟ بعد شوهرت بلند میشه و بهت میگه : عزیزم! من فقط تو رو دوست دارم. بعد تو بهش میگی: اگه منو دوست داری این دختره کیه؟ چرا باهاش دوست شدی؟ چرا آوردیش رستوران؟ اونم بر می گرده میگه: عزیزم ظاهر رو نبین! مهم دلمه! دوست داشتن به دله…
دیدم حالتش عوض شده.


بهش گفتم: تو این لحظه به شوهرت نمیگی: مرده شور دلت رو ببرن؟ تو نشستی با یه دختره عشقبازی می کنی بعد میگی من تو دلم تو رو دوست دارم؟ حرف شوهرت رو باور می کنی؟
گفت: معلومه که نه! دارم می بینم که خیانت می کنه ، چطور باور کنم؟ معلومه که دروغ میگه.


گفتم: پس حجابت….
اشک تو چشاش جمع شده بود.
روسری اش رو کشید جلو.
با صدای لرزونش گفت: من جونم رو فدای امام زمانم می کنم ، حجاب که قابلش رو نداره.


از فردا دیدم با چادر اومده.
گفتم: با یه مانتو مناسب هم میشد حجاب رو رعایت کرد!
خندید و گفت: می دونم ! ولی امام زمانم چــــــادر رو بیشتر دوست داره.
می گفت: احساس می کنم آقا داره بهم لبخنــــــــــد می زنه...

  • بسیج دانشکده حقوق تهران مرکز

لطفا مرا مسخره کنید...

يكشنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۳۹ ب.ظ

من یک محجبه ام.... لطفا مرا مسخره کنید.... همانگونه که:


نوح را مسخره کردند. (هود (11):38)

موسی را مسخره کردند. (شعراء (26): 25)

پیامبر قوم عاد را مسخره کردند. (احقاف (46): 26)

و در یک کلمه مسخره شدن، تنها شکنجه ی مشترکی بود که همه ی پیامبران آن را تجربه کردند. (حجر (15):11)

اما بدانید خداوند وعده داده است: از آنان روی گردان! ما شرّ مسخره کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد. (حجر (15) :95)

تا در روز قیامت بگویند: «افسوس بر من از کوتاهیهایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخره کنندگان (آیات او) بودم!» (زمر (39): 56).
پس مرا هم مسخره کنید!

مادرم زهرا(س) جلوی نابینا هم حجابش را حفظ کرد! من هم یک محجبه ام ! الگویم زهراست!
  • بسیج دانشکده حقوق تهران مرکز

بـــــاران میــــ آیــــــد...

يكشنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۱۷ ب.ظ

بـــــاران میــــ آیــــــد...

وقــــتی کـــــهـ مـــی رومـ زیــــر آسمان خــــدایــــم وبــه بـــودن خــــدایـــم فکـــر مـــی کنـــم وقـــتی چشـــــمانــم به قــطرات بـــاران قفـــــل مــی شـــود. وقـــتی آهنگــــ زیبــــایی کــــه باران بــه خـــود مـــی گیـــرد.. ا

یـــن هـــا هـــمه از عظـــمـــت خداســــت...

بزرگـــواری،بخشـــش، زیبــــایی بــه تمـــام معــــنا، و ستـــار العیوبـــی خداونـــد.

اوســــت که فقــــط بنــــده اش را حتــی از پـــدر و مـــادرش بیـــ♥ـــشتر دوســـ♥ـــت می دارد...

اوســـــت کــــه وقــــتی نیمــــه شبـــ ـهــا دســــتت را به سمتـــــش بلـــند میکـــنی و مـــی گویـــی خستـــه ام از ایــــن دنیـــــا و آدمـ هــای خطــا کــارش...

مــــی گویـــــد بـــیا در بغــــــلم تا تـــو را آنچـــه دهــــم که میخــــواهی... آری ایــــن خـــــدای مـــــن و شمــــاست بیــــاید از ایـــن به بـــعد دیگـــــر دســــت کمـــش نگیـــریــم و آن جـــور کـــه بـــاید دوستـــ♥ــش داشتـــه باشیــــمـ و ستـــایشش کنــــیم....

  • بسیج دانشکده حقوق تهران مرکز